Obvestilom članom društva in Alpske šole

Spoštovani člani in članice Športnega društva »Buldožerji« Rudno ter člani Alpske Šole Rudno

V želji po čim večji skladnosti obdelave osebnih podatkov članov in članic Športnega društva in Alpske Šole (v nadaljevanju za oba spola: članov) Športnega društva »Buldožerji« Rudno (v nadaljevanju: ŠD Rudno) z novo Splošno uredbo o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR – njene določbe se bodo začele neposredno uporabljati v vseh državah članicah EU s 25.5.2018), vas želimo seznaniti predvsem s pravicami, ki vam jih ta uredba prinaša.

Vsak član društva ima pravico izvedeti kateri njegovi osebni podatki se obdelujejo (zbirajo), koliko časa in v katere namene. ŠD Rudno v svoji evidenci članov društva obdeluje naslednje podatke svojih članov in članic: ime, priimek, spol, kraj in datum rojstva, naslov, poštna številka in kraj prebivališča, elektronski naslov za obveščanje, telefonska številka za obveščanje, leto vpisa v in plačilo članarine ali šolnine, udeležba članov na treningih, udeležba in rezultati članov na tekmovanjih, fotografije članov, evidenca obveznosti in izobraževanj.

Navedene podatke društvo obdeluje na podlagi 6 (1b) člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Obdelava je potrebna za izvajanje »pogodbe«, katere pogodbena stranka je član društva, na katerega se nanašajo podatki. V skladu z mnenjem Informacijskega pooblaščenca je mogoče izpolnitev prijavnice društva obravnavati kot sklenitev »pogodbe«. Omenjene podatke posameznega člana bo društvo obdelovalo do pisnega preklica člana.

Nekateri podatki (leto vpisa v ŠD Rudno, končana stopnja izobrazbe, poklic, podatki o šoli, ki jo član obiskuje, udeležba in rezultati članov na tekmovanjih ter fotografije in video posnetke članov) niso nujno potrebni za izvajanje pogodbe in jih društvo obdeluje na podlagi ločene pisne privolitve članov z namenom uspešnega izvajanja osnovnih nalog društva, kot npr. organizirati mednarodna, državna, regijska, občinska in druga tekmovanja; sodelovanje na tekmovanjih in drugih prireditvah; organizirati tisk, publiciranje in distribucijo tekstov s področja osnovne dejavnosti društva, za potrebe društva in v skladu z veljavnimi predpisi; izvajati storitve reklame in ekonomske propagande, priprava plakatov in panojev, povezano z osnovno dejavnostjo društva in v skladu z veljavnimi predpisi; promocija dejavnosti društva z objavo na spletnih straneh društva, v družabnih omrežjih in v sredstvih javnega obveščanja. Za mladoletne člane podajo privolitev v zbiranje in obdelavo omenjenih podatkov starši oz. zakoniti zastopniki člana. Vabimo vas, da se v naslednjih dneh oglasite v prostorih društva in podate svojo privolitev k zbiranju in obdelavi omenjenih podatkov.

V prilogi lahko najdete podrobnejši opis pravic, ki vam jih prinaša Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov. GDPR pojasnilo ČANOM

 

Športni pozdrav,
UO ŠD Buldožerji Rudno

Poslano: